LUMAC

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

LUMAC Sp. z o.o

Polskie szyby zespolone

Zapytaj o nasze produkty

Szyby zespolone

Szyba zespolona składa się co najmniej z dwóch szyb, połączonych ze sobą za pomocą ramki dystansowej, wypełnionej pochłaniaczem wilgoci oraz uszczelnionej ze sobą za pomocą specjalnej masy gwarantującej jej szczelność. Przestrzeń międzyszybowa może być wypełniona powietrzem lub innymi gazami, najczęściej argonem, co w połączeniu ze specjalnymi właściwościami powłok niskoemisyjnych wpływa na redukcję przepuszczalności ciepła.  

                                        

Ze względu na funkcje jaką spełniają, szyby zespolone można podzielić na:

1. Szyby ciepłochłonne - zadaniem ich jest zapewnienie jak najlepszej izolacyjności cieplnej wyrażonej współczynnikiem przenikania ciepła U. W zależności od konstrukcji szyby zespolonej wartości te mieszczą się w przedziale 3,0- 0,5 W/m2​​K.  Im niższa wartość współczynnika, tym lepsza izolacyjność termiczna szyby.

2. Szyby przeciwsłoneczne - zadaniem tego rodzaju szkła jest ograniczenie przenikania energii słonecznej do wnętrza pomieszczeń. Szkło przeciwsłoneczne możemy podzielić na 3 podstawowe rodzaje  

a)  selektywne - szkło float, płaskie i przezroczyste, bezbarwne, powlekane tlenkami metalu, które w zalezności od rodzaju zastosowanej powłoki nadają efekt o zabarwieniu neutralnym, niebieskim, brązowym, szarym lub zielonym. Szkło to może być stosowane wyłącznie jako zespolone.

b)  absorbcyjne - szkło float, płaskie i przezroczyste, barwione w masie szklanej na kolor niebieski, brązowy, szary lub zielony. Szkło to może być stosowane jako pojedyncze lub zespolone.

c)  refleksyjne - szkło float, płaskie i przezroczyste, barwione w masie szklanej na kolor niebieski, brązowy, szary oraz zielony lub bezbarwne, powlekane tlenkiem metalu w celu uzyskania właściwego efektu odbicia, kontrolowania nasłonecznienia pomieszczeń oraz ograniczenia przenikania do nich energii słonecznej. Szkło to zazwyczaj stosowane jest jako zespolone. 

3. Szyby bezpieczne - sa to szyby warstwowe (laminowane) o podwyższonej odporności na włamanie.

4. Szyby ochronne - mają zastosowanie wszędzie, gdzie istnieje podwyższone ryzyko ich stłuczenia, a zadaniem ich jest zapewnić ochronę przed zranieniem. Do tego rodzaju szyb zaliczamy szkło: warstwowe, hartowane oraz zbrojone.  

5. Szyby dźwiękochłonne - zadaniem ich jest ochrona przed uporczywym hałasem z zewnątrz.

6. Szyby kuloodporne - mają zastosowanie tam gdzie występuje konieczność ochrony przed potencjalnym ostrzałem z broni palnej. Firma LUMAC posiada atesty dla szkła kuloodpornego dla klasy bezpieczeństwa BR2S oraz BR5S.

Szyby zespolone mogą w swojej konstrukcji łączyć ze sobą niemalże wszystkie wyżej wymienione cechy jednocześnie.